Σχετικά με μας

Το ξεκίνημα έγινε με μεράκι, αγάπη και έναν μικρό αμπελώνα. Το 2006, έχοντας τον απαραίτητο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, ξεκινήσαμε να καλλιεργούμε τα αμπέλια μας, εφαρμόζοντας συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης και βιολογικής καλλιέργειας. Το 2009, δημιουργούμε το ιδιόκτητο οινοποιείο, το οποίο πλέον αποκτά μορφή ατομικής επιχείρησης, με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή οίνου. Στόχος είναι η παραγωγή ποιοτικών κρασιών, με τα χαρακτηριστικά του μικροκλίματος της περιοχής.

Αμπελώνες

Σεβόμενοι το φυσικό περιβάλλον, η φύτευση των αμπελώνων πραγματοποιήθηκε έπειτα από την διένεξη εδαφολογικών αναλύσεων, για την εύρεση των κατάλληλων υποκειμένων για το έδαφος της περιοχής. Από την αρχή ακολουθήθηκε η μέθοδος της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Σήμερα στους ιδιόκτητους αμπελώνες του οινοποιείου, η αμπελοκαλλιέργεια πραγματοποιείται με την προσωπική φροντίδα της οικογένειας ΛΙΑΚΟΥ και ειδικευμένων συνεργατών, με κύριο στόχο την καλύτερη δυνατή ποιότητα των παραγόμενων σταφυλιών. Οι χαμηλές στρεμματικές αποδόσεις, σε συνδυασμό με την προσεχτική επιλογή των καλύτερων σταφυλιών κατά την διάρκεια του τρυγητού, εξασφαλίζουν μια εκλεκτική ποικιλία σταφυλιών που προορίζονται για οινοποίηση. Οι αμπελώνες βρίσκονται σε υψόμετρο 470 μέτρων στη θέση προσήλιο, σε επικλινές έδαφος με νότια κατεύθυνση και αργιλοπυλώδη εδάφη.

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

© Domaine Liakou 2016